Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu

wstecz
adres: Swoboda 53
województwo: wielkopolskie
tel.: 618674221


 

dyrektor szkoły:

koordynator projektu:


O szkole

Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu jest 45-letnią szkołą z tradycjami. Mamy obecnie 468 uczniów i 51 nauczycieli. Nasza szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Zależy nam na promowaniu zdrowego stylu życia oraz szerzeniu postaw proekologicznych. Od kwietnia 2005r. należymy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2006/2007 zaangażowaliśmy się w europejską kampanię ?TY TEŻ MASZ WPŁYW NA ZMIANY KLIMATU?. Uczniowie dowiadywali się o problemach Ziemi związanych ze zmianami klimatycznymi. Za pomocą kalkulatora emisji CO2 obliczali o ile kilogramów rocznie mogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla oraz złożyli publiczną deklarację o podjęciu działań w tym kierunku. Odbył się także międzyszkolny szkolny konkurs wiedzy nt. pogody i klimatu, zorganizowany przez naszą szkołę. Corocznie uczestniczymy w międzynarodowej kampanii edukacyjnej w zakresie promowania idei zrównoważonego rozwoju zorganizowanej przez Veolia Environnem


Foto
- brak zdjęcia..